Studinfo.ge – სტუდენტური ამბები

Archive

    სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაზე სტუდენტთა რეგისტრაცია იწყება

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაზე სტუდენტთა რეგისტრაცია იწყება

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაზე სტუდენტთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი იწყება. მათ, ვინც 2016 წლის 12 მარტის ჩათვლით

1 comment Read Full Article

ლარპი – ციფრული საუკუნის როლური თამაშები

ლარპი – ციფრული საუკუნის როლური თამაშები

GRADUATION PARTY ქართულ უნივერსიტეტებში

GRADUATION PARTY ქართულ უნივერსიტეტებში