Studinfo.ge – სტუდენტური ამბები

Archive

    სტაჟირების პროგრამა სტუდენტებისთვის შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით

სტაჟირების პროგრამა სტუდენტებისთვის შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით

  სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა” (www.geoeconomics.ge) აცხადებს სტაჟირების პროგრამას სტუდენტებისთვის შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით. ☼ გეგმავ ფარმაციის

0 comment Read Full Article

ლარპი – ციფრული საუკუნის როლური თამაშები

ლარპი – ციფრული საუკუნის როლური თამაშები

GRADUATION PARTY ქართულ უნივერსიტეტებში

GRADUATION PARTY ქართულ უნივერსიტეტებში