Studinfo.ge – სტუდენტური ამბები

Archive

    ანაზღაურებადი სტაჟირება სტუდენტებისთვის სხვადასხვა დეპარტამენტში

ანაზღაურებადი სტაჟირება სტუდენტებისთვის სხვადასხვა დეპარტამენტში

საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას შემდეგ დეპარტამენტებში: PR და მარკეტინგის დეპარტამენტი

0 comment Read Full Article

ლარპი – ციფრული საუკუნის როლური თამაშები

ლარპი – ციფრული საუკუნის როლური თამაშები

GRADUATION PARTY ქართულ უნივერსიტეტებში

GRADUATION PARTY ქართულ უნივერსიტეტებში