Studinfo.ge – სტუდენტური ამბები

Archive

    სტაჟირება სტუდენტებისთვის რეგიონებში

სტაჟირება სტუდენტებისთვის რეგიონებში

სსიპ “საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი” აცხადებს სტაჟირებას სხვადასხვა მიმართულებით. ინფორმაცია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ

0 comment Read Full Article

ლარპი – ციფრული საუკუნის როლური თამაშები

ლარპი – ციფრული საუკუნის როლური თამაშები

GRADUATION PARTY ქართულ უნივერსიტეტებში

GRADUATION PARTY ქართულ უნივერსიტეტებში